Türkiye Endüstri 4.0’a ve tam otomasyon çağına hazır mı?

Türkiye Endüstri 4.0’a ve tam otomasyon çağına hazır mı? 1

Makine öğrenmesi, nesneler arası internet gibi kavramların hayatımıza girmesiyle Endüstri Devrimi’nin son hali olan Endüstri 4.0 önümüzdeki 20 sene içerisinde kullanılmaya başlanacak. İnsan gücüyle rekabet eden ekonomilerin Endüstri 4.0’a ne tepki vereceği ve ülkemizin tam otomasyon çağına ne kadar hazır olduğunu İstanbul Aydın Üniversitesi Endüstri 4.0 Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cem Savaş Aydın anlattı.

DİJİTAL DEĞİŞİMİN ALTI ADIMLI YOL HARİTASI ÇIKARTILDI

Türkiye’nin dijital dönüşüm adımlarını anlatan Aydın, “Türkiye’nin Endüstri 4.0 ile sanayide dijital dönüşüm trendini yakalayabilmesi adına ilk girişim Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün liderliğinde Dijital Dönüşüm Platformu’nun kurulmasıdır. Bu platformun yaptığı en önemli çalışmalardan birisi Türkiye’nin sanayide dijital dönüşüm konusunda önümüzdeki 10 yıl içerisinde izleyeceği adımları İçeren, “Dijital Türkiye Yol Haritası” isimli raporudur. Yol haritasının ilk iki yılı kısa vadede gerçekleştirilecek eylemleri ve somut adımları içermektedir. Yol haritasının orta vadeli vizyonu Türkiye’nin dijitalleşme konusundaki açığını kapatması olarak belirlenmişken, uzun vadede ise (6-10 yıl) Türkiye’nin dijitalleşme sürecinde belirli sektör ve teknolojilerde bölgesel veya küresel lider olması amaçlanmaktadır.  Dijital dönüşüm yol haritası altı bileşenden oluşuyor; İnsan, teknoloji, altyapı, tedarikçiler, kullanıcılar ve yönetişim” diye konuştu.

Türkiye Endüstri 4.0’a ve tam otomasyon çağına hazır mı? 2

SANAYİDE ROBOTLARIN ARTMASI ASYALI EKONOMİLERİ ETKİLEYECEK

Endüstri 4.0’ın ucuz insan gücüne dayalı tüm ekonomileri etkileyeceğini belirten Aydın, “Sanayide robotların ve yapay zekanın kullanımının artmasıyla düşük maliyetli ve düşük-ustalığa sahip işgücünün rekabet gücü azalacaktır. Bunun yanında üç boyutlu yazıcıların kullanıldığı yöntemler imalatın doğasını belirli oranda değiştirecektir. Bugün birçok ürün merkezi lokasyonlarda ölçek ekonomilerine dayalı bir şekilde aynı standartlarda üretilmektedir. Gelecekte, üç boyutlu yazıcıların kullanımıyla ürünler yerel bir biçimde, talep üzerine ve alıcıya özel bir şekilde uyarlanmış olarak üretilecektir” dedi.

ÇİN ENDÜSTRİ 4.0’A HAZIRLANIYOR

Dünya üretiminin önemli bir kısmını gerçekleştiren Çin’in ‘Made in China 2025’ adlı projesiyle ‘tam otomasyona’ hazırladığını ifade den Aydın,  “Asyalı ekonomiler içerisinde en büyük paya sahip Çin bu süreçte rekabet gücünü koruyabilmek adına, “Made in China 2025” adını verdiği, imalat sektörü için ‘Endüstriyel Nesnelerin İnterneti’ stratejisini geliştirmiştir.  Çin imalat süreçlerini internet bağlantıları aracılığıyla otomatize edip düzenleyerek verimliliğini arttırmak adına ‘Endüstriyel Nesnelerin İnterneti’ üzerine büyük miktarda yatırım yapmıştır. Pozitif bir hükümet desteğini ardına alan Çin bu konuda dünya lideri olma konumuna gelmiştir. Çin’in 2025 yılı itibariyle dünya endüstriyel internet bağlantısallığının yüzde 30’unu barındıracağı tahmin edilmektedir. International Data Corporation (IDC) danışmanlık şirketi Çin’in 2017 yılında tüm dünyada robotik sektörü üzerine yapılan toplam yatırımın yüzde 29’unu ve nesnelerin interneti üzerine yapılan yatırımların yüzde 28’in gerçekleştirdiğini belirtmiştir” dedi.

ÜNİVERSİTELER ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI

Türkiye’nin Endüstri 4.0’a geçişinde üniversitelerin sağlayacağı desteğin önemi vurgulayan Aydın, İstanbul Aydın Üniversitesi Endüstri 4.0 Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde atılan adımları, “Merkezimizde şu anda Almanya’nın eğitim ve sağlık ile ekonomi ve enerji bakanlıkları bünyesinde oluşturulmuş Endüstri 4.0 platformu ve bu platforma bağlı çalışma gruplarının üzerinde çalıştığı Referans Mimarisi Model Altyapısı ve Endüstri 4.0 Bileşen Modeline benzer modellerin Türkiye için hazırlanmasına dair çalışmalar sürdürülmekte. Özellikle Referans Mimarisi Model Altyapısı Endüstri 4.0 teknolojilerinin sınıflandırılması ve geliştirilmesine olanak sağlıyor. Bu tarz referans modelleri Çin, Japonya, ABD ve Fransa tarafından geliştirilmiş durumda fakat maalesef ülkemizde bu tarz bir modelin geliştirilmesi konusunda çalışmalar mevcut değil.  Merkezimiz ayrıca bu tarz bir referans mimarisi model altyapısının geliştirilmesine dair bir güdümlü projenin fizibilite çalışmasını yapabilmek amacıyla İstanbul Kalkınma Ajansı’na (İSTKA) proje destek başvurusu hazırlığı içerisinde. Endüstri 4.0’a geçiş aşamasında Türkiye’ye özgü referans modelleri geliştirilmesinin, teknolojik gereksinimlerin sınıflandırılması, geliştirilmesi ve şirketler tarafından adapte edilmesi açısından faydalı olacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

Pilsiz.net yönetici.
Back To Top